Bouwkosten parkeergarage

De bouw- en investeringskosten zijn veelal een belangrijk onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage. Door onze expertise in de ontwikkeling en realisatie van bovengrondse parkeervoorzieningen kunnen wij u als geen ander helpen bij het bepalen van deze bouwkosten. Bij de ontwikkeling van parkeergarages kijken wij altijd naar de Total Cost of Ownership (TCO), de totale exploitatiekosten tijdens de levensduur van het gebouw inclusief energie, onderhoud en vervanging. Zo kunnen wij u in het ontwerpstadium al een aanbieding doen voor het meerjarig onderhoud van de uiteindelijk te bouwen parkeergarage. Dit komt omdat wij het gehele proces beheersen vanaf de eerste planontwikkeling tot en met de uitvoering van de feitelijke bouw en het onderhoud, veelal in bouwteam met de opdrachtgever, architect en installateur.

Bouwkosten parkeergarage bepalen in een vroeg stadium

Door Continental Car Parks al in de conceptuele fase te betrekken bij het ontwerpproces kan er vanaf het eerste moment gestuurd worden op de financiële haalbaarheid van de parkeergarage. In deze fase kan namelijk de grootste winst geboekt worden. Er ligt namelijk op dat moment nog geen ontwerp vast. Hierdoor wordt voorkomen dat in een later stadium blijkt dat het ontwerp financieel niet haalbaar is waardoor het ontwerp drastisch aangepast zou moeten worden. Dit leidt dan tot extra ontwerpkosten en tijdverlies.

Meer informatie over bouwkosten parkeergarage

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.