Duurzame parkeergarage

Vanuit onze filosofie staan u als opdrachtgever en de gebruikers van een parkeergarage centraal. Onze plannen en onze invulling van duurzaamheid kan partijen inspireren om zelf zonder aanvullende kosten een parkeergarage nog duurzamer te organiseren en te exploiteren. Wij denken namelijk dat het inzetten op duurzaamheid niet alleen extra waarde creëert voor de parkeergarage, maar dat dit ook tot lagere exploitatiekosten leidt.

Wij besteden altijd veel aandacht aan de kwaliteit en optimalisatie van parkeergarages, nu en in de toekomst. Dit uit zich niet enkel in de optimale invulling van de kwaliteit, maar juist ook in de voordelen die dit heeft op de totale exploitatie. Continental Car Parks streeft namelijk bij haar projecten naar het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO), de totale exploitatiekosten tijdens de levensduur van het gebouw inclusief energie, onderhoud en vervanging. Dit vind wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheid is niet alleen verantwoord omgaan met energie. Het heeft veel meer aspecten zoals onder andere materiaalgebruik, logistiek en onderhoud. Wij hebben een heldere visie op de TCO voor een parkeergarage. De visie is gebaseerd op People, Planet, Profit en Process. 

1. People
Inzetten op duurzaamheid resulteert in een functionele garage waar gebruikers met regelmaat en plezier terugkomen. R187_754086-garage-Morspoort
Hierbij staan het welzijn en de veiligheid van gebruikers centraal: de aspecten gebruiksgemak, ontmoeting en logistiek zijn daarbij belangrijke begrippen.

2. Planet
Het ontwerpen van een duurzame parkeergarage richt zich op duurzaam gebruik van materialen en het minimaliseren van de impact op de natuurlijke omgeving van bouwen en het gebouw.

3. Profit
Investeringen in een duurzame parkeergarage vertalen zich altijd in duurzame ‘Profit’. Deze investeringen optimaliseren de life cycle costs ten opzichte van de financiële en technische mogelijkheden. 

4. Process
Wij werken graag met u samen. Om u daarbij goed te informeren hanteren wij de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie
en Kwaliteit (GOTIK) en een uitgebreid risicomanagementmodel. Deze filosofie zorgt ervoor dat de parkeergarage op een
maatschappelijk verantwoorde manier wordt uitgewerkt binnen de planning en zonder extra kosten.

Bij ieder project kijken wij samen met u en onze partners opnieuw hoe het beste invulling kan worden gegeven aan duurzaamheid. Van doorslaggevend belang bij de maatregelen die worden toegepast is dat de oplossingen weliswaar veelal vooruitstrevend zijn, echter met sterke garanties worden uitgevoerd. Het moet uiteraard ook werken!

Meer informatie duurzame parkeergarage

Energieneutrale parkeergarage
Contact met Car Parks over duurzame parkeergarages