Energieneutrale parkeergarage

Verantwoord omgaan met het milieu is in deze tijd één van de belangrijkste onderwerpen bij het ontwerpen, uitwerken en bouwen van parkeergarages. De reductie van de CO2-emissie en bewuster omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen zijn voor Continental Car Parks al vele jaren een belangrijk aandachtspunt. Om invulling te geven aan onze duurzaamheidfilosofie zetten wij bij ieder project dan ook maximaal in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

In samenwerking met de hogescholen Windesheim uit Zwolle, HAN uit Arnhem en onze partners is er een concept uitgewerkt voor dé energieneutrale parkeergarage. Bij dit concept is er maximaal aandacht besteed aan het beperken van de energievraag van een parkeergarage. De resterende energievraag wordt lokaal op een duurzame manier opgewerkt. Dit concept maakt het mogelijk om een CO2- en energieneutrale parkeergarage te realiseren.

Meer informatie energieneutrale parkeergarage

Duurzame parkeergarage
Contact met Car Parks over energieneutrale parkeergarages