Contract voor bouw parkeergarage Noord-Buitensingel Venlo

Contract voor bouw parkeergarage Noord-Buitensingel Venlo

16 november 2018

In een openbare aanbestedingsprocedure zijn wij geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van een parkeergarage aan de Noord-Buitensingel in Venlo. De 200 parkeerplaatsen tellende parkeergarage is onderdeel van de herontwikkeling van Blok van Gendt welke samen met Holland Immo Group wordt ingevuld.

Parkeerbehoefte

De gemeenteraad van de gemeente Venlo wenst op de locatie Blok van Gendt een parkeergarage voor 200 plaatsen te realiseren. Deze dient ter compensatie van de parkeerplaatsen die vervallen door de herinrichting van de Lage Loswal en de huidige parkeerplaats Blok van Gendt. Daarnaast vermindert het de verkeersdruk in de wijk van naar parkeerplaatsen zoekend verkeer.

Uitwerking

Na een Europese openbare aanbesteding in juli 2018 heeft Continental Car Parks samen met Holland Immo Group en Q-park Nederland het bouwplan vanaf november 2018 ontwikkeld. Vanaf januari 2019 is het plan samen met gemeente Venlo verder doorontwikkeld om de garage ook verkeerstechnisch goed in de stad in te passen. In het voorjaar zijn hierover op diverse momenten omwonenden en ondernemers uit de omgeving geconsulteerd om hun ideeën voor het bouwplan en de verkeersafwikkeling mee te nemen.

Omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning was een kleine aanpassing in het bestemmingsplan nodig, want deze stond alleen ondergronds parkeren toe. Bouwhoogtes etc. vormden geen belemmering. In april 2019 is de omgevingsvergunning aangevraagd om deze medio oktober 2019 van de gemeente Venlo te verkrijgen. In deze periode is tijd opgenomen voor indiening van zienswijzen vanuit belanghebbenden. Beantwoording hiervan en het doorvoeren van laatste aanpassingen in het bouwplan kunnen dan gedaan worden om vervolgens de vergunning definitief te maken.

Realisatie

De planning voor de realisatie is om eind 2019 te starten met de voorbereidende werkzaamheden op het parkeerterrein. De parkeergarage zal gerealiseerd worden in het Flexideck-systeem vanwege het cradle-to-cradle principe waarmee de gemeente Venlo één van de meest duurzame gemeenten van Nederland is. De ingebruikname voor de parkeergarage staat gepland voor medio juli 2020.

Terug naar nieuws overzicht