Fontys Hogescholen kiest voor Continental Car Parks op basis van hoogste kwaliteit

  • Impressie parkeergarage Fontys Eindhoven

Fontys Hogescholen kiest voor Continental Car Parks op basis van hoogste kwaliteit

15 november 2017

Continental Car Parks heeft een bouwopdracht verworven voor een 3-laags parkeervoorziening met circa 425 parkeerplaatsen bij Fontys Hogescholen Rachelsmolen in Eindhoven.

Gunning opdracht

Fontys Hogescholen gaat de campus Rachelsmolen in Eindhoven vernieuwen. Onderdeel van het project is de realisatie van een parkeergarage aan de rand van de campus. De opdracht voor de ontwikkeling en realisatie van de parkeergarage is middels een openbare aanbestedingsprocedure gegund aan Continental Car Parks. Met een vaste aanneemsom (plafondbedrag) is Continental Car Parks geselecteerd op basis van levering van de hoogste kwaliteit.

Ontwerp parkeergarage

De parkeergarage is ontworpen op basis van éénrichtingsverkeer, duidelijke gescheiden verkeerstromen en een herkenbaar strategisch geplaatst hoofdtrappenhuis. De industriële vormgeving van de parkeergarage past bij het doelmatige karakter van de parkeervoorziening. De realisatiewerkzaamheden zullen eind april 2018 beginnen en de parkeergarage zal voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed zijn.

Terug naar nieuws overzicht