NIEUWE NORM VOOR PARKEERGARAGES NEN 2443.2013 GEREED

Nieuwe Norm voor parkeergarages NEN 2443.2013 gereed

De Nederlandse norm NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ is herzien. Deze norm beschrijft eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen). Na publicatie van het normontwerp in 2011 zijn door belanghebbende partijen veel commentaren ingestuurd. Deze zijn nu verwerkt in de definitieve norm.

 

NEN 2443 is bedoeld als toetsingskader voor de vele betrokkenen, het is geen programma van eisen. De norm geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening.

 

Wijzigingen

De herziene norm wijkt op veel aspecten af van de versie uit 2000. Opvallend is dat de maatvoering van de ontwerpvoertuigen is gewijzigd en daarmee ook de maatvoering van de parkeervakken en de draaicirkels. De gewijzigde maatvoering van de ontwerpvoertuigen is in overeenstemming met de CROW-publicatie 293 ‘Ontwerpwijzer parkeergarages’ uit 2010. Nieuw is een artikel over spiraalvormige hellingbanen. Deze wijzigingen in de maatvoering zijn ook opgenomen in de tabellen van hoofdstuk 5 (Verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen).

 

Voor wie

Deze norm is bedoeld voor de verschillende betrokkenen bij het ontwikkelen en realiseren van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld: gemeente, provincie, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

Continental Car Parks helpt u graag met het toelichten van de verschillen of het uitwerken van parkeeroplossingen op basis van de norm NEN 2443.2013 !

Terug naar nieuws overzicht