Overeenkomst voor nieuwe parkeergarage Top-Up Amsterdam

  • Impressie parkeergarage Lemniskade Amsterdam
  • Impressie parkeergarage Lemniskade Amsterdam
  • Impressie parkeergarage Lemniskade Amsterdam

Overeenkomst voor nieuwe parkeergarage Top-Up Amsterdam

26 oktober 2017

Continental Car Parks heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hillen en Roosen voor de realisatie van een bewonersparkeergarage met 48 parkeerplaatsen.

Buiksloterham

Het project is onderdeel van het ontwikkelingsgebied Buiksloterham in Amsterdam Noord dat getransformeerd wordt van vervuild industrieterrein naar een duurzaam gebied voor wonen en werken. De nieuwe parkeergarage zal dienen voor bewoners van het door Lemniskade B.V. ontwikkelde gebouw Top-Up, wat bestaat uit 28 woon-werkwoningen en drie bedrijfsruimtes.

Snelheid

De overeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met de architect van het woongebouw FRANTZEN et al. In slechts 2 weken tijd is het gelukt het plan uit te werken en de bouwvergunning voor de parkeergarage in te dienen. De technische uitwerking, het snelle schakelen en het juiste gevelbeeld voor de parkeergarage passend bij het woongebouw waren doorslaggevend voor de keuze voor Continental Car Parks. De parkeergarage wordt gerealiseerd vlakbij de onlangs door Car Parks opgeleverde parkeergarage aan de Distelweg in Amsterdam.

Terug naar nieuws overzicht