Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer blijft tot 2023

  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer
  • Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer

Tijdelijke parkeergarage Wilhelminabrug Deventer blijft tot 2023

De tijdelijke parkeergarage onder de Wilhelminabrug in Deventer blijft tot juni 2023 staan. De gemeente Deventer had een permanente vergunning verleend, die werd echter teniet gedaan door de rechter.

Vergunning

De gemeente Deventer had een permanente vergunning aangevraagd, omdat niet duidelijk is wanneer er een nieuwe, vervangende parkeergarage komt in het Sluiskwartier. Vijf omwonenden spanden echter een rechtszaak aan tegen de permanente vergunning; de rechtszaak werd door de omwonenden gewonnen. De vergunning voor de tijdelijke parkeergarage in Deventer is nu verlengd tot juni 2023. De onderbouwing van milieuaspecten en nut en noodzaak voor de permanente instandhouding van de parkeergarage stonden in de tussenuitspraak van de rechtbank niet ter discussie.

Sluiskwartier

De vergunning is met tien jaar verlengd vanaf het moment dat deze afgegeven werd in juni 2013. Tegen de tijd dat de vergunning verloopt in 2023, moeten er concrete plannen zijn over een parkeeroplossing in het Sluiskwartier. Deze plannen hangen echter samen met de ontwikkelingen in het gebied. Zodra er een nieuwe parkeergarage is, verdwijnt de tijdelijke parkeergarage onder de Wilhelminabrug. De gemeente heeft al grond gekocht in het Sluiskwartier voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Terug naar nieuws overzicht