VOLLEDIG BENUTTEN BESTAANDE PARKEERVOORZIENINGEN

  • Fietsparkeren
  • Fietsparkeren
  • Fietsparkeren
  • Fietsparkeren
  • Fietsparkeren

GEBRUIK BINNENSTEDELIJKE PARKEERPLAATSEN DAALT 10%

Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2012 met 10% gedaald. Deze trendmatige daling blijkt uit de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het gebruik van het parkeerareaal in 19 binnensteden.

Tegen de achtergrond van signalen over daling van consumentenbestedingen heeft de Parkeerbarometer de parkeerproductie[1]van het parkeerareaal in binnensteden over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Uit de aangeleverde data van 19 binnensteden over betreffende onderzoeksperiode blijkt dat het aantal verkochte parkeeruren gemiddeld met ruim 10% is gedaald. Ten opzichte van bijvoorbeeld de afname van de binnenlandse bestedingen (CBS) over dezelfde periode (3,7%) is dit een aanzienlijk grotere daling.

Inzicht in het gebruik is de eerste stap naar het (verder) optimaliseren van parkeerbeleid en het nog beter afstemmen op wat er zich daadwerkelijk afspeelt. Het eerst benutten, alvorens te bouwen zal de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen aanzienlijk verbeteren en de doorlooptijd verkorten.

Continental Car Parks: uw parkeervoorzieningen optimaal benutten

Continental Car Parks heeft de afgelopen periode gezocht naar opties, alternatieven en mogelijkheden voor het aanpakken van de totale mobiliteit. De bestaande parkeervoorzieningen zijn vaak gepositioneerd op zeer interessante en centrale locaties. Daarnaast bestaan de parkeergebouwen uit een zeer grote gebruikersoppervlakte.

Mail naar info@carparks.nl en wij maken in samenwerking met BIKEPARKS.nl, ons bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor fietsparkeren, geheel vrijblijvend een scan van uw bestaande parkeervoorzieningen en brengen de diverse mogelijkheden helder in overzichtelijk in beeld.

Terug naar nieuws overzicht