Werkwijze

Het oplossen van parkeervraagstukken is veel meer dan alleen het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen of parkeersystemen. Ieder parkeervraagstuk is uniek en vraagt om een unieke aanpak.

Als totaaloplosser werken wij uw parkeervraagstuk uit tot een maatwerk oplossing. Voor Continental Car Parks start ieder project met het in beeld brengen van de wensen en eisen van u als opdrachtgever. Bij vrijwel ieder ontwikkelings- en bouwproject speelt de grote diversiteit aan belanghebbenden een rol. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor een goed ontwikkelings- en bouwproject ligt in de afstemming van belangen. De belangen van eigenaren, gebruikers, overheden, ontwikkelaars en omwonenden lopen namelijk niet altijd parallel. Een heldere, tijdige afstemming van individuele behoeften van alle stakeholders en een open communicatie tussen de partijen is dan ook vereist. De praktijk leert dat er talloze voorbeelden zijn waarin de afstemming ontbreekt, onvolledig of onjuist is. Langs elkaar heen werken, elkaar tegenwerken, gebrek aan consensus, communicatieproblemen en beslissingen gebaseerd op onvolledige informatie. Het resultaat is dan een onbeheersbaar proces, vertragingen en kostenoverschrijdingen.

Continental Car Parks biedt u zekerheid bij het oplossen van uw parkeervraagstukken, waarbij u kunt kiezen uit de volgende samenwerkingsvormen:

  1. Advies management – ontwerp parkeergarage
  2. Realisatie management – bouw parkeergarage
  3. Exploitatie management – beheer en onderhoud parkeergarage

Door op deze manieren samen te werken, kunnen wij u als opdrachtgever ontlasten. Dit doen wij door van te voren overeengekomen specifieke zaken onder onze hoede te nemen. Tevens profiteert u bij alle samenwerkingsvormen van onze beschikbare kennis en expertise van de bouw van parkeergarages. Ook beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan deskundigen in diverse disciplines. Ook voor opbouwende zekerheden en afnemende risico’s bent u bij Continental Car Parks aan het juiste adres.

De belangrijkste voordelen voor u

  • Het gehele proces in beeld
  • Betrokken samenwerking
  • Maatwerk oplossingen
  • Harde garanties in tijd, kwaliteit en budget
  • Gebruiksklaar en turnkey opgeleverd
  • Duurzame, veilige en klantvriendelijke modulaire bouwsystemen