Ontwerp parkeergarage

Continental Car Parks is gespecialiseerd in de ontwikkeling en turnkey realisatie van bovengrondse parkeergarages. Hierbij beheersen wij het gehele proces van eerste planontwikkeling tot en met de uitvoering van de feitelijke bouw, veelal in bouwteam met de opdrachtgever, architect en installateur.

Vanaf het allereerste contact is open communicatie over alle aspecten van bouwen een vereiste. Alleen dan is het mogelijk weloverwogen keuzes te maken op het gebied van vormgeving, doelmatigheid, logistiek en materialisatie van uw nieuwe parkeergarage. Kwaliteit is snelheid en klasse. Dat is ons devies bij turnkey parkeergarages. Duur bouwen is geen kunst. De uitdaging is juist zo kostenefficiënt mogelijk te bouwen in relatie tot hoogwaardige kwaliteit. Deze aspecten vormen de basis voor het ontwerp van uw parkeergarage. Een combinatie van expertise, inventiviteit en samenwerkende specialisten vormen daarbij onze toegevoegde waarde.

Wij kunnen u in het voortraject helpen met:

  • Het inventariseren en analyseren van de wensen
  • Het uitwerken van een verkeerskundig onderzoek
  • Het opstellen van een functioneel Programma van Eisen
  • Het maken van een budgetindicatie met een eerste schetsontwerp
  • Overzicht van de totale doorlooptijd

Meer informatie ontwerp parkeergarage

Bouwkosten parkeergarage
Contact met Car Parks over ontwerp parkeergarages