Privacyverklaring

Continental Car Parks verwerkt persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Continental Car Parks B.V.
Postbus 69
7390 AB Twello
Hietweideweg 10
7391 XX Twello
info@carparks.nl
KvK: 08090634

Wie zijn wij

Continental Car Parks is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van bovengrondse permanente en tijdelijke parkeervoorzieningen.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij automatisch ook persoonsgegevens. Wij verwerken deze om:

  1. Met u een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om opdrachten/overeenkomsten uit te voeren
  2. Onze kwaliteiten continu te blijven verbeteren
  3. Overeenkomsten met leveranciers, klanten, onderaannemers te kunnen sluiten
  4. Promotie- en marketingdoeleinden
  5. Toekomstige samenwerkingsdoeleinden
  6. Een goede bedrijfsvoering
  7. Wettelijke verplichtingen na te kunnen komen
  8. Sollicitaties en recruitment
  9. Archiefdoeleinden

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dit noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende gegevens: adres, telefoonnummers, e-mailadressen, paspoortgegevens, IBAN-nummers en IP-adres. Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen wij deze verwijderen.

Sturen wij uw persoonsgegevens door naar andere bedrijven/organisaties?

Ja dat kan zich voordoen. Wij werken samen met andere bedrijven en als het nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden of te leveren diensten verstrekken wij persoonsgegevens (denk bijvoorbeeld aan drukkerijen, administratiekantoren, ten behoeve van certificering, onderaannemers, leveranciers, softwareleveranciers). Ook ter uitvoering van de wettelijke plicht delen wij persoonsgegevens (denk aan de Belastingdienst) of plichten vanuit de cao (denk aan pensioenfondsen, gezondheidsonderzoeken). Continental Car Parks maakt met derde partijen duidelijke partijen, zodat een veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Cookies

Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te verbeteren, gebruiken wij functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website voor u gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Via de analytische cookies kunnen wij bezoek- en klikgedrag op onze website analyseren. Uw IP-adres wordt daarbij niet weergegeven. Eventueel kunt u uw eigen instellingen van uw browser aangegeven of u cookies toestaat of niet.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben voor een goede en passende (organisatorisch en technische) beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen. Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, of om aan de wettelijke plicht te kunnen voldoen.

Camerabeveiliging en bouwwebcams

Wij passen camerabeveiliging toe op onze bouwplaatsen met als doel deze te beveiligen voor vernieling en/of diefstal op onze bouwplaats. Hiermee willen we veiligheid borgen. We bewaren de beelden niet langer dan strikt noodzakelijk. De webcams die we op sommige bouwplaatsen toepassen zijn bedoeld om opdrachtgevers en collega’s te informeren over de voortgang van de bouw. Deze beelden zetten we later in voor promotie- en marketingdoeleinden en bewaren we eveneens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Beeldmateriaal

Continental Car Parks gebruikt beeldmateriaal van haar projecten voor informatieve en promotionele doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn de website en sociale media, persberichten, brochures en beursstands. Indien er sprake is van beeldmateriaal waarop (individuele) personen te herkennen zijn, zal voor publicatie eerst toestemming gevraagd worden. Tevens worden op onze bouwplaatsen bijzondere gebeurtenissen op foto vastgelegd. Deze foto’s gebruiken wij om bij onze nieuwsberichten te publiceren.

Uw privacyrechten

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens welke wij doelmatig en wettelijk nodig hebben. Indien u uw gegevens wilt inzien, kunt u ons hierom verzoeken. We willen u ten alle tijden inzage geven in uw gegevens en indien blijkt dat de persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren, aanvullen. In een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.

Bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar schriftelijk (via mail of post) naar ons versturen. We verzoeken u dan wel om uw bezwaar te voorzien van een motivering. Wij zullen uw verzoek of bezwaar binnen 4 weken behandelen. Indien dit voor ons niet mogelijk is, zullen we u hierover informeren.

Disclaimer

Hoewel Continental Car Parks B.V. veel zorg besteedt aan de controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons worden gewijzigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Continental Car Parks is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Continental Car Parks. Wij geven geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Projecten

#Parkeerplaatsen

31.885

#Parkeerlagen

231

#Parkeergarages

64

Helpdesk

Welk parkeervraagstuk kunnen we voor

u oplossen?

Welk parkeervraagstuk kunnen

we voor u oplossen?

Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen en zullen spoedig reageren.
Er ging helaas iets fout. Probeer het a.u.b. nog keer.
Komt u er niet uit? Bel ons dan op 0571 277 340

Draai je telefoon voor de beste beleving