Mobiliteitshub

Mobiliteitshub

Steeds meer stedenbouwkundige toekomstplannen streven naar een autoluwe stad met meer oog voor onze leefomgeving. Minder auto’s betekent minder vervuiling, meer ruimte voor schone en actieve mobiliteit, voor spelen en groen. In dat nieuwe mobiliteitsmodel spelen hubs een belangrijke rol. Een hub is transformeerbaar, collectief en draagt door de multifunctionaliteit bij aan de kwaliteit van het gebied. Wij werken graag mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Wat is een mobiliteitshub?

Hubs zijn knooppunten van verschillende vervoersmodaliteiten. Openbaar vervoer, (deel)fietsen en -scooters, (deel)auto’s en taxi’s komen op een centrale plek bijeen. Daar ontstaat dan ook ruimte voor horeca, winkels, kantoren en andere voorzieningen als pakketdiensten, fietsenmaker, recycleplein of koffie-to-go.

Wie van buiten de stad komt, kan er van auto of trein overstappen op bus, tram of deelfiets/-scooter. Maar ook aan de rand van oude wijken kunnen hubs door parkeren op afstand ruimte scheppen voor groene ontmoetingsplekken ín de wijk. Parkeeroplossingen in een bestaande of nieuwe woonwijk waar mobiliteit gebundeld wordt!  

Kijkend naar de leefomgeving en doelgroepen kunnen hubs multifunctioneel worden ingezet. Het is mogelijk diverse hubs te combineren in functies en gebruik. Er zijn diverse soorten hubs:

  • bewonershubs
  • wijk- en buurthubs
  • regionale (transfer)hubs of aan de stadsrand
  • grote OV-knooppunten
  • goederenhubs
  • energiehubs

Jeroen Drenth, commercieel directeur Continental Car Parks:  

"Wij merken dat er steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd aan parkeergarages. Je krijgt dan al snel het principe van een mobiliteitshub waar je ook fietsen kunt huren en pakketjes op kan halen. Daarnaast worden er steeds vaker winkels of restaurants in de parkeergarage gebouwd."

Onze expertise

Een mooie belofte voor de toekomst. Maar hoe organiseer je dat zodanig, dat mensen er ook echt gebruik van maken? En met de juiste technische knowhow? Wij specialiseren ons al jaren in deze mobiliteitsvraagstukken en denken actief en concreet mee in diverse plannen voor verschillende opdrachtgevers. Van publieke initiatiefnemer, ontwikkelaar tot beheerder. De ontwikkeling en de realisatie van mobiliteitshubs zien wij als belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Wij kijken graag naar de toekomst, met multifunctionaliteit, flexibiliteit en inclusiviteit als belangrijkste thema’s. Zowel in ontwerp als in eindgebruik. 

Flexibel in bouwen en gebruik

Voor de bouw van mobiliteitshubs bieden wij diverse bouwsystemen, waarin demontabel en circulair bouwen centraal staan. De parkeervoorziening is modulair te bouwen en is eenvoudig om te bouwen tot woon-en werkruimte of fietsenstalling. Dit noemen wij het box-in-box principe.

We werken met elementen die zowel op korte als lange termijn eenvoudig gedemonteerd en op een andere locatie weer opgebouwd kunnen worden. Wordt er geen nieuwe bestemming gevonden, dan kunnen de losse bouwonderdelen opnieuw in de keten worden ingezet. Zo kunnen we flexibel inspelen op de veranderende mobiliteitsbehoefte in de toekomst; de basis voor circulariteit.

Wij vertellen u graag meer over onze verschillende bouwsystemen 

Multifunctioneel gebruik parkeergebouw

Transformeerbaar voor de toekomst

De mobiliteitshub is volledig voorbereid op toekomstig gebruik. Denk aan elektrisch laden of installaties die de hele buurt van energie voorzien door bijvoorbeeld PV-panelen op het dak te plaatsen. Ook wanneer er in de toekomst een andere vraagbehoefte in parkeren ontstaat kan de hub hierop worden voorbereid. Het toevoegen van extra ruimten of functies die de flexibiliteit van gebruik in de toekomst kunnen waarborgen. Wij denken hierover graag mee.

Anders durven ontwerpen?

Wij durven anders te denken. Onze ervaring leert ons dat een nieuwe manier van ontwerpen wenselijk is, die al begint bij de eerste stedenbouwkundige plannen. Vraagstukken bij gebiedsontwikkelingen zoals bundelen van functies, vervoersknooppunten, deelmobiliteit en omgaan met nutsvoorzieningen in de toekomst dienen wat ons betreft voorrang te krijgen. Zo krijg je plannen ruimtelijk, functioneel en technisch beter op elkaar afgestemd.

Denk eerst na over de modaliteit, mobiliteit en aan te leggen energievoorzieningen en kijk daarna naar het straatprofiel, verkaveling en woonprogramma! 

Wat hebben we al gedaan?

Wij hebben ervaring met de ontwikkeling en realisatie van diverse hubs in Utrecht, Haarlem, Amsterdam en Den Haag. Daarnaast werken wij aan mobiliteitshubs in steden als Arnhem, Breda, Wormerveer, Schiedam en Ede.

Bekijk al onze projecten

Het is een trend, het bouwen van een mobiliteitshub.

"De ene keer bouwen we een hub met een restaurant en de andere keer met winkels en een grote daktuin. Je hoort vaak over leegstand in parkeergarages. Als je functies toevoegt aan het parkeergebouw wordt op deze locatie parkeren ook aantrekkelijker. Het is een toekomstbestendige oplossing voor het parkeervraagstuk.” 

Een mooi voorbeeld van een mobiliteitshub realiseren wij op het voormalige Fluorterrein in Haarlem.

Jeroen Drenth, commercieel directeur Continental Car Parks

 

How to build?

Unieke aanpak

Het oplossen van parkeervraagstukken is veel meer dan alleen het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen ieder parkeervraagstuk is uniek en vraagt om een unieke aanpak.

Lees verder

Duurzaam

Duurzaamheid is niet alleen verantwoord omgaan met energie. Het heeft veel meer aspecten zoals onder andere materiaalgebruik, logistiek en onderhoud.

Lees verder

Energieneutraal

De reductie van de CO2-emissie en bewuster omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen zijn voor Continental Car Parks al vele jaren een belangrijk aandachtspunt.

Lees verder

Virtual reality

Dankzij virtual reality kunnen wij u in een vroeg stadium laten zien hoe de parkeergarage er in het echt uit gaat zien. Wij visualiseren verschillende opties waardoor u snel keuzes kunt maken.

Lees verder

Mobilieteitshub

"Wij ontwikkelen en bouwen toekomstbestendige parkeergarages. Steeds vaker krijgt een parkeergebouw daardoor meerdere functies."
Germen Wiskerke
Projectmanager - Continental Car Parks

#Parkeerplaatsen

31.885

#Parkeerlagen

231

#Parkeergarages

64

Helpdesk

Welk parkeervraagstuk kunnen we voor

u oplossen?

Welk parkeervraagstuk kunnen

we voor u oplossen?

Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen en zullen spoedig reageren.
Er ging helaas iets fout. Probeer het a.u.b. nog keer.
Komt u er niet uit? Bel ons dan op 0571 277 340

Draai je telefoon voor de beste beleving